dimecres, 12 de setembre de 2012

PREPARATS PER A PODER CONEIXER LA IMMENSITAT DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA EN POC TEMPS?

dilluns, 14 de maig de 2012

Una de les pel·lícules actuals és "Cisne negro" i com era d'esperar utilitza un dels ballets amb de Txaikovski. Escolta i respon: -Quin és l'instrument que fa la melodia per primer cop? -Al minut 1:04 qui fa la melodia? -Després al mínut 1:33 la melodia la fan els v.... -En quin moment hi ha la reexposició final del tema amb un fortíssimo?

dilluns, 27 de febrer de 2012

AMADEUS


Després de veure la pel·lícula, repon:
Fes-me un breu resum de quatre línies de la pel·lìcula.
Quin tipus d'òpera li agradava fer a Mozart?
Per a quin bisbe treballava de petit i per a quin rei ho va fer després?
Digues un aspecte positiu de Mozart i un de negatiu?
Dóna'm la teva opinió sobre si va ser un geni de la música.
Busca un enllaç de la música de Mozart utilitzada com a gènere no clàssic.
Busca un enllaç