dilluns, 27 de febrer de 2012

AMADEUS


Després de veure la pel·lícula, repon:
Fes-me un breu resum de quatre línies de la pel·lìcula.
Quin tipus d'òpera li agradava fer a Mozart?
Per a quin bisbe treballava de petit i per a quin rei ho va fer després?
Digues un aspecte positiu de Mozart i un de negatiu?
Dóna'm la teva opinió sobre si va ser un geni de la música.
Busca un enllaç de la música de Mozart utilitzada com a gènere no clàssic.
Busca un enllaç