divendres, 28 de juny de 2013

FEINA D'ESTIU

Els alumnes que han de recuperar la matèria de 3r Eso haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre tot entregant la feina següent feta a mà de les unitats treballades:
-Resums.
-Guies d'estudi.
-Avaluació
-Qui? Com? Què?
https://docs.google.com/document/d/126hN9iQuyAul8XBEVq_J52hVHklc_YcGmZSjnzQ_ZjQ/edit?usp=sharing